شرکت شیمیایی زنجان

شرکت فرآوری شیمیایی زنجان با کادری مجرب و با تجهیزات آزمایشگاههای شیمی و میکروبیولوژی، سالن های کشت میکروبی و خطوط تولید انواع کودهای شیمیایی، بیولوژیکی و آلی (به صورت پودری،گرانوله و مایع ) در مجموعه ای با مساحت بیش از ۱۵ هکتار، فعالیت خود را در زمینه تولید انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است .

محصولات متنوع

گیاهان در مراحل مختلف رشد نیازهای تغذیه¬ای متفاوتی دارند. شرکت فرآوری شیمیایی زنجان با دارا بودن سبد متنوعی از کالاها شامل انواع کودهای ماکرو و میکرو، محرک های رشد و بهبود دهنده¬های خاک شرایط رشد ایده آل برای گیاه و حصول عملکرد مورد انتظار را فراهم می کند.

واحد تحقیقات

شرکت فرآوری شیمیایی زنجان ۲۵ سال است که در زمینه تحقیقات و علوم تغذیه ای گیاهان با هدف تولید پایدار و حفظ امنیت غذایی در راستای ارتقای سلامت جامعه گام برداشته است.