آلگاریک پودری

صفحه اصلی/محصولات ریکو/آلگاریک پودری

آلگاریک پودری

آلگاریک پودری

عصاره 100 درصد خالص جلبک دریایی

کود آلی جلبک دریایی پودری از مواد اولیه جلبک دریایی و ماده آلی با تکنولوژی پیشرفته ساخته شده است. مصرف آلگاریک پودری با تقویت رشد ریشه و تحریک جمعیت­ های میکروبی خاک به جذب بیشتر مواد مغذی کمک کرده و از این جهت یک استارتر فوق العاده محسوب می­شود. این کود امکان استفاده بهینه از مواد غذایی موجود در خاک را فراهم کرده و سبب افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت محصول هم از نظر سایز و هم تعداد میوه می ­شود. افزایش عملکرد همراه با بهبود ویژگی ­های کیفی محصول از قبیل استحکام بافت میوه، رنگ، اندازه و یکنواختی محصول باعث افزایش توان رقابتی و سود بیشتر حاصل از مصرف این کالا می­ شود. همچنین از سوی دیگر، هورمون­ های گیاهی رشد و نمو و تمایز سلول­ ها و بافت ها را تحت تأثیر قرار می­ دهند. از این رو مصرف هورمون ­های خاص گیاهی در زمان مناسب می­تواند به تولید محصول سالم تر و بیشتر منجر شود. آلگاریک پودری باعث تولید سیتوکینین و اکسین طبیعی در گیاهان می شود و در نتیجه رشد بهتر، تولید جوانه ­های بیشتر، برگ سالم تر و سبزتر و افزایش مقاومت گیاه نسبت به شرایط نامساعد محیطی را به همراه خواهد داشت.

توضیحات

فواید استفاده از آلگاریک پودری

  • تحریک رشد گیاه و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ­های محیطی
  • بهبود شکل ظاهری، عطر و طعم میوه
  • تقویت اثر بخشی کودهای NPK و تحریک رشد ریشه
  • کاهش مصرف سایر کودها و آلودگی کمتر محیط زیست
  • افزایش عملکرد و سود حاصل از آن

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
پتاسیم محلول در آب 19 درصد
مانیتول 4 درصد
آلژینیک اسید 7 درصد
ماده آلی 55 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
محصولات محلول پاشی همراه آب آبیاری زمان مصرف
درختان میوه 800 گرم تا 1/5 کیلوگرم در هزار 2 کیلوگرم در هکتار تورم جوانه­ ها، پس از ریزش گل، ابتدای تشکیل میوه

هر 21 روز یکبار تا زمان برداشت

زراعی 850 گرم تا 1/3 کیلوگرم در هکتار 2 کیلوگرم در هکتار در مرحله 5-3 برگی

در زمان ظهور خوشه

سبزی و صیفی 850 گرم تا 1/3 کیلوگرم در هکتار 2 کیلوگرم در هکتار قبل از انتقال نشا، دو هفته پس از انتقال نشا، گل دهی، پس از تشکیل میوه

هر 14 روز یکبار تا زمان برداشت

هشدار

از اختلاط اين كود با سموم علف كش و تركيبات قليايى اجتناب شود.

تست اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

عنوان

Go to Top