کود آلی جلبک دریایی پودری از مواد اولیه جلبک دریایی و ماده آلی با تکنولوژی پیشرفته ساخته شده­است. مصرف آلگاریک پودری با تقویت رشد ریشه و تحریک جمعیت­های میکروبی خاک به جذب بیشتر مواد مغذی کمک کرده و از این جهت یک استارتر فوق العاده محسوب می­شود. این کود امکان استفاده بهینه از مواد غذایی موجود در خاک را فراهم کرده و سبب افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت محصول هم از نظر سایز و هم تعداد میوه می­شود. افزایش عملکرد همراه با بهبود ویژگی­های کیفی محصول از قبیل استحکام بافت میوه، رنگ، اندازه و یکنواختی محصول باعث افزایش توان رقابتی و سود بیشتر حاصل از مصرف این کالا می­شود. همچنین از سوی دیگر، هورمون­های گیاهی رشد و نمو و تمایز سلول­ها و بافت­ها را تحت تأثیر قرار می­دهند. از این رو مصرف هورمون­های خاص گیاهی در زمان مناسب می­تواند به تولید محصول سالم­تر  و بیشتر منجر شود. آلگاریک پودری باعث تولید سیتوکینین و اکسین طبیعی در گیاهان می­شود و در نتیجه رشد بهتر، تولید جوانه­های بیشتر، برگ سالم­تر و سبزتر و افزایش مقاومت گیاه نسبت به شرایط نامساعد محیطی را به همراه خواهد داشت.