الکسیر

الکسیر

الکسیر

کود آهن کلات شده با EDDHA

کلروز آهن در گیاهان یک مشکل قدیمی است که در مناطقی با خاک­ های آهکی یا قلیایی وجود دارد. تشخیص و تصحیح کلروز آهن و همچنین بسیاری از جنبه­ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی این اختلال تغذیه ای هنوز در دست بررسی است. اکثر گیاهان زراعی عمدتاً در معرض کلروز آهن قرار دارند. در طیف وسیعی از محصولات زراعی ، کاربرد خاکی ترکیبات آهن، روش اصلی برای اصلاح کلروز آهن است. الکسیر از مواد اولیه با خلوص بالا تولید شده و فرایند کلات شدگی خاص، این فرمولاسیون را از حلالیت عالی برخوردار کرده که سبزینگی سریع و طولانی مدت را تضمین می­کند.

توضیحات

فواید استفاده از الکسیر

  • فراهمی عنصر آهن و امکان تبادل بیشتر آن با گیاه
  • افزایش تولید کلروفیل و سبزینگی و شادابی گیاه
  • بهبود فرآیند فتوسنتز و انتقال و ذخیره انرژی در گیاه
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

آهن کل (Fe)                                            6 درصد

آهن کلاته با EDDHA با ایزومر اورتو- اورتو        4/8 درصد

دستورالعمل مصرف

محصولات کود آبیاری زمان مصرف
زراعی 3-6 کیلوگرم در هکتار در طول فصل رشد بسته به نیاز گیاه
باغی 15-80 گرم به ازای هر درخت
سبزی و صیفی 5-10 کیلوگرم در هکتار
گیاهان زینتی 0/5 گرم در لیتر

2-5 گرم در متر مربع

احتیاط و هشدار

از اختلاط با ترکیبات مسی و روی اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top