انرژی رایزر

انرژی رایزر

انرژی رایزر

انرژی رایزر یک کود گیاهی مایع، با فرمولاسیون کاملا متعادل از عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم، عناصر ریزمغذی و ماده آلی است. این کود یک غذای کامل و فوق العاده برای کلیه مراحل رشد و تمام گونه­ های گیاهی می­ باشد و جهت استفاده در طول دوره رشد محصولات باغی و زراعی کاملا مناسب است. محلول پاشی انرژی رایزر مواد مغذی مورد نیاز گیاه را تأمین کرده و موجب تحریک رشد و افزایش عملکرد محصول می­ شود. این کالا برای تقویت متابولیسم گیاه از طریق فعال کننده­ های ارگانیک طراحی شده­ است.

توضیحات

فواید استفاده از انرژی رایزر

  • افزایش جذب عناصر غذایی و کارایی مصرف آن­ها
  • بهبود انتقال مواد مغذی و اثربخشی سریعتر
  • تقویت فعالیت متابولیکی ضمن تأمین مواد مغذی ضروری
  • افزایش کارآیی و به دنبال آن کاهش هزینه ­های مصرف

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل (N)………………………………………………………… 10 درصد

فسفر قابل استفاده (P2O5) ………………………………………… 8 درصد

پتاسیم محلول در آب (K2O) ……………………………………. 8 درصد

آهن محلول ……………………………………………………………. 0/02 درصد

بر محلول ………………………………………………………………….. 0/5 درصد

روی محلول …………………………………………………………… 0/15 درصد

ماده آلی ……………………………………………………………………. 26 درصد

دستورالعمل مصرف

محصول محلول­ پاشی کود آبیاری زمان مصرف
درختان میوه 3-2 لیتر در هزار لیتر آب 4-2 لیتر در هکتار قبل از گل دهی و در زمان تشکیل میوه
سبزی و صیفی 3-1 لیتر در هکتار در طول فصل رشد
گیاهان زراعی 2 لیتر در هکتار

احتیاط و هشدار

از اختلاط اين كود با ترکیبات حاوی مس، فسفر و کلسیم اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

محلول پاشی در صبح زود یا هنگام غروب انجام شود.

عنوان

Go to Top