اورگانوهومیکس

صفحه اصلی/محصولات اورال/اورگانوهومیکس

اورگانوهومیکس

اورگانوهومیکس

کود مایع اورگانوهومیکس حاوی پتاسیم و ماده آلی است. این کود علاوه بر تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه، امکان استفاده بهینه از مواد غذایی موجود در خاک را فراهم کرده و سبب افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت محصول هم از نظر سایز و هم تعداد میوه می­شود. افزایش عملکرد همراه با بهبود ویژگی­های کیفی محصول از قبیل استحکام بافت میوه، رنگ، اندازه و یکنواختی محصول باعث افزایش توان رقابتی و سود بیشتر حاصل از مصرف این کالا می­ شود.

توضیحات

فواید استفاده از اورگانوهومیکس
• تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه
• سرعت بالای جذب عناصر غذایی توسط گیاه
• بهبود وضعیت عناصر غذایی خاک
• افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

پتاسیم محلول در آب (K2O)              10 %

ماده آلی (OM)                              25 %

دستورالعمل مصرف

محصول محلول ­پاشی

(در هزار لیتر آب)

در خاک

در طول فصل رشد

(لیتر در هکتار)

زمان مصرف
گیاهان زراعی 2-3 20- 15 شروع ساقه رفتن
تکرار به فاصله 1 ماه تا برطرف شدن کمبود عناصر
درختان میوه 2-3 15- 10 بعد از ریزش گلبرگ­ها – تکرار با فاصله 1 ماه
درختان پسته 2-3 20- 15 متورم­ شدن جوانه­ ها، دانه ­­ارزنی شدن میوه
سبزی­ وصیفی جالیزی 2-3 20- 15 5-3 برگی و تکرار به فاصله 15 روز یکبار
محصولات گلخانه ­ای 2-3 25- 20 با شروع میوه ­دهی و تکرار به فاصله 15 روز یکبار
مرکبات 2-3 15- 10 پس از تشکیل میوه- تکرار بعد از1ماه تا برطرف شدن علائم کمبود
زعفران 2-3 15- 10 همراه با شروع رشد رویشی – تکرار به فاصله 1 ماه

احتیاط و هشدار

از اختلاط با ترکیبات حاوی کلسیم و مس  نیز دایکوفول، دیمیتوات و روغن ها اجتناب گردد.

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

این کود حاوی کلر (Cl) می­ باشد و مصرف آن برای گیاهان حساس به شوری و کلر توصیه نمی­ شود.

عنوان

Go to Top