بیوهوموس

بیوهوموس

هیومیک اسید مایع اورال

مواد هیومیکی جزء اصلی مواد آلی خاک می باشند که بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر گذاشته و حاصلخیزی خاک را افزایش می دهند. مواد هیومیکی باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می شود، ساختار خاک را بهبود می بخشد و توانایی خاک را برای تأمین مواد مغذی مورد نیاز گیاه افزایش می دهد. مواد هومیکی همچنین باعث القای پتانسیل الکتروشیمیایی در ریشه ها می شوند که جذب مواد مغذی را تسهیل می کند. علاوه بر این به دلیل تحریک تولید بیشتر ترکیبات فنلی، مواد هومیک مقاومت گیاه در برابر تنش را افزایش می دهند. این محصول برای کلیه گیاهان زراعی و باغی بویژه آن هایی که در شرایط نامساعد محیطی قرار دارند مناسب است.

توضیحات

فواید استفاده از هیومیک اسید مایع اورال

  • تحریک رشد گیاه
  • افزایش نفوذ پذیری غشای سلولی در ریشه­ ها و افزایش جذب مواد مغذی
  • بهبود ساختار خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
  • افزایش کارایی مصرف کودها و کاهش هدر رفت مواد مغذی
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ­ها
  • افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول

تجزیه ضمانت شده

پتاسیم محلول در آب (K2O) w/w 3/5% = w/v 4%
هیومیک اسید w/w 10% = w/v 11%
فولویک اسید w/w 1/8% = w/v 2%

دستورالعمل مصرف

محصول مصرف خاکی
درختان میوه 40-50 میلی لیتر به ازاء هر درخت
صیفی جات 3-7 لیتر در هکتار
غلات 3-5 لیتر در هکتار
سیب­ زمینی- گوجه فرنگی 5-7 لیتر در هکتار
چغندر قند 5-7 لیتر در هکتار
گلخانه 5-7 لیتر در هکتار

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top