ریکوتک 17-12-12

ریکوتک 17-12-12

ریکوتک 17-12-12

کود گرانوله خاک مصرف حاوی DMPP، تامین کننده عناصر ماکرو و میکرو

ریکوتک ترکیبی جدید از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به فرم گرانول همراه با تکنولوژی بازدارنده نیتریفیکاسیون DMPP (3, 4-Dimethypyrazolphosphate) است که برای مصرف چالکود در کوددهی پایه و سرک طراحی شده ­است. نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) بیشترین عناصر مورد نیاز در یک برنامه تغذیه گیاهی می­ باشند. نيتريفيكاسيون يك فرآيند دو مرحله ­اي شامل تبدیل آمونیوم (NH4+) به نیترات (NO3) توسط باكتري­ های خاکزی است. در بیشتر خاک ها، این یک فرایند نسبتاً سریع است، که معمولاً طی چند روز یا چند هفته پس از استفاده از منبع آمونیوم اتفاق می­افتد. نیترات نسبت به آبشویی و اتلاف به صورت گاز از طریق فرآیند دنیتریفیکاسیون مستعد­تر است. بنابراین مطلوب است که N به فرم آمونیوم در خاک حفظ شود تا این تلفات به حداقل برسد. مدیریت دقیق منابع آمونیوم می­تواند دستیابی مطلوب به منبع غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم کرده و تلفات نیترات را به حداقل برساند. بازدارنده نیتریفیکاسیون DMPP روند تبدیل آمونیوم به نیتریت و سپس نیترات را کاهش می­دهد.
در واقع ریکوتک فرآیند نیتریفیکاسیون را از طریق کاهش فعالیت باکتری نیتروزوموناس به مدت 6 تا 12 هفته به تاخیر می­ اندازد و بدین ترتیب میزان هدررفت نیتروژن از طریق فرآیندهای نیتریفیکاسیون و آبشویی را کاهش و کارایی مصرف نیتروژن را افزایش می­دهد.

توضیحات

فواید استفاده از ریکوتک 17-12-12

  • تکنولوژی کارآمد نیتروژن با استفاده از بازدارنده نیتریفیکاسیون DMPP
  • در دسترس بودن راحت ­تر و طولانی تر NH4+ در خاک
  • افزایش قابلیت دسترسی عناصر ریز مغذی و فسفر به دلیل کاهش PH محیط اطراف ریشه
  • افزایش بازارپسندی و بهبود کیفیت محصولات زراعی

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل 12 درصد
نیتروژن به فرم آمونیوم 7 درصد
نیتروژن به فرم نیترات 5 درصد
فسفر قابل استفاده 12 درصد
پتاسیم محلول در آب 17 درصد
منیزیم محلول 0/9 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
محصولات اختلاط با خاک زمان مصرف
باغی 1- 0/5 کیلوگرم برای هر درخت قبل از تورم جوانه ها
زراعی 100-200 کیلوگرم در هکتار اوایل فصل رشد
سبزی و صیفی 150-200 کیلوگرم در هکتار اوایل فصل رشد

هشدار

مقدار و دفعات مصرف بر اساس سن، نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.

ریکوتک مصارف کود آبیاری یا محلول پاشی ندارد.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top