ریکومبی

ریکومبی

ریکومبی

تامین کننده عناصر ریز مغذی

مصرف ریز مغذی­ های کلات شده به طور گسترده­ ای در صنعت کشاورزی مورد استقبال و توسعه قرار گرفته است. آهن، منگنز، روی و مس با یون­ های موجود درخاک­ هایی با pH بالا واکنش داده و به صورت غیر محلول درمی­ آیند و در نتیجه از دسترس گیاه خارج می­ شوند. پوشش ارگانیک موجود در کلات مانع از بروز این واکنش ­ها در خاک می­شود. ریشه­ های گیاه ماده غذایی کلاته را جذب می­ کنند و کلات ماده مغذی همراه خود را درون گیاه آزاد می­ کند. ریز مغذی­ های کلات شده همچنین برای محلول پاشی نیز مناسب هستند. پوشش ارگانیک موجود در اطراف ماده مغذی کلات شده به آن اجازه می­ دهد تا از طریق موم به داخل برگ نفوذ کند. در درون برگ، کلات ماده مغذی را آزاد می­ کند تا توسط گیاه مصرف شود. چندین ماده آلی (عامل کلات) برای تولید کلات­ ها استفاده می­شود. EDTA رایج ترین عامل کلات مصنوعی است و برای مصرف خاکی و محلول پاشی بکار گرفته می شود. ریکومبی برای شرایطی تولید شده ­است که کمبود طیف وسیعی از عناصر ریز مغذی در گیاهان به دلیل شرایط خاص (PH بالا، ماند آبی، اثر منفی ناشی از کمبود یا بیش بود سایر عناصر و …) مشاهده می ­شود و نیز در شرایطی که گیاه نیازمند دریافت سریع عناصر آهن، منگنز، روی و مس می ­باشد. ریکومبی همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیماری­ های گیاهی و درجه حرارت ­های تنش ­زا می­ شود.

توضیحات

فواید استفاده از ریکومبی

  • بهبود سریع علائم کمبود عناصر کم مصرف در گیاه
  • سرعت جذب بالا از طریق برگ و ریشه
  • حلالیت پذیری بالا
  • قابلیت استفاده در انواع سیستم­ های آبیاری

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
منیزیم محلول 1/2 درصد
آهن کلاته با EDTA 4 درصد
منگنز کلاته با EDTA 3 درصد
روی کلاته با EDTA 4 درصد
مس کلاته با  EDTA 0/6 درصد
بر محلول (B) 1/5 درصد
مولیبدن محلول (Mo) 0/05 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف:
محصولات محلول پاشی کود آبیاری
زراعی 1-2 کیلوگرم در هزار

بعد از گل دهی

2-4 کیلوگرم در هکتار
باغی 1-2 کیلوگرم در هزار 25-100 گرم به ازای هر درخت

هشدار

از اختلاط اين كودها با ترکیبات مسی و یا حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top