ریکومکس مایع

ریکومکس مایع

ریکومکس مایع

کود اسید هیومیک اصلاح کننده خاک

مواد هیومیکی جزء اصلی مواد آلی خاک می­ باشند که بر ویژگی­ های فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر گذاشته و حاصلخیزی خاک را افزایش می­دهند. مواد هیومیکی موجود در خاک به سه قسمت تقسیم می شوند : اسید هیومیک، اسید فولویک و هیومین. از بین مواد هیومیکی فقط اسید هیومیک و فولویک در کشاورزی کاربرد دارند. ریکومکس مایع یک اصلاح کننده طبیعی خاک است که به عنوان یک محرک جذب مواد مغذی عمل می­کند. مواد هیومیکی باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می ­شود، ساختار خاک را بهبود می ­بخشد و توانایی خاک را برای تأمین مواد مغذی مورد نیاز گیاه افزایش می­ دهد. مواد هومیکی همچنین باعث القای پتانسیل الکتروشیمیایی در ریشه­ ها می­شوند که جذب مواد مغذی را تسهیل می­کند. علاوه بر این به دلیل تحریک تولید بیشتر ترکیبات فنلی، مواد هومیک مقاومت گیاه در برابر تنش را افزایش می­ دهند. این محصول برای کلیه گیاهان زراعی و باغی بویژه آن­هایی که در شرایط نامساعد محیطی قرار دارند مناسب است. ریکومکس می­تواند عملکرد سایر کودها را افزایش داده و هزینه ­های اعمال شده را کاهش دهد.

توضیحات

فواید استفاده از ریکومکس مایع

  • تحریک رشد گیاه
  • افزایش نفوذپذیری غشای سلولی در ریشه­ ها و افزایش جذب مواد مغذی
  • بهبود ساختار خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
  • افزایش کارایی مصرف کودها و کاهش هدر رفت مواد مغذی
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ­ها
  • افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
اسید هیومیک 12 %
اسید فولویک 3 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 5 %

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
محصولات کود آبیاری بذر مال تلقیح ریشه
باغی 4-10 لیتر در هکتار در هر نوبت 1/5- 1  لیتر برای 100 گیلوگرم بذر غوطه­ ور کردن در محلول 10 در هزار
زراعی 30 لیتر در هکتار در طول فصل رشد
سبزیجات و گلخانه 12-15 لیتر در هکتار در طول فصل رشد

هشدار

از اختلاط هیومیک اسید با نیترات کلسیم، اسید فسفریک و سولفات روی و ترکیباتی با PH اسیدی و نیز سموم حاوی کربنات اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top