ریکومیک کلسیم و بُر

صفحه اصلی/محصولات ریکو/ریکومیک کلسیم و بُر

ریکومیک کلسیم و بُر

ریکومیک کلسیم و بُر

کود کلسیم و بر کلات شده با اسید آمینه گلایسین

ریکومیک کلسیم-بر از ترکیب کلسیم و بر با اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی طبیعی تشکیل شده ­است. کلسیم و بر، در کنار هم باعث ایجاد سلول­ های قوی­ تر در گیاه شده و باعث مقاومت بیشتر در برابر بیماری ها
می شوند. آنها همچنین هیدرولیز پروتئین به آمونیاک را به حداقل می­ رسانند و جایگزینی کلسیم توسط آنزیم پلی گالاکتوروناز که ممکن است منجر به تولید اتیلن موضعی و سقط جوانه ­ها، گل­ ها و میوه ­ها و آسیب پذیری گیاهان در برابر بیماری­ ها شوند را کاهش می­ دهند. از سوی دیگر اسیدهای آمینه نقش حیاتی در زندگی سلولی دارند. آنها واحد ساختاری پروتئین­ ها به عنوان عنصر اصلی سلول­ های زنده هستند که در بسیاری از واکنش ­های متابولیک سلولی نقش اساسی دارند. از این رو تولید کودهای آمینو کلات با مقادیر قابل توجهی ازت به صورت اسیدهای آمینه، نقش مهمی در تأمین نیازهای نیتروژن گیاهان ایفا می­ کنند. این ماده بعد از اینکه وارد گیاه می ­شود، کلسیم و بر آزاد شده و اسیدهای آمینه باقیمانده توسط گیاه به عنوان منبع آهسته رهش نیتروژن مصرف می­شود.

توضیحات

فواید استفاده از ریکومیک کلسیم-بر

  • بهبود کیفیت میوه
  • افزایش سلول­ های قوی­ تر در گیاهان با مقاومت در برابر بیماری­ ها
  • کاهش سقط گل و میوه
  • افزایش تشکیل جوانه، گل و میوه
  • کاهش پوسیدگی و ترک­ خوردگی میوه
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ­ها

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل                         2 درصد

نیتروژن آلی                         2 درصد

کلسیم کلات شده (CaO)        7 درصد

بُر محلول                             1 درصد

اسید آمینه گلایسین             10 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف:
محلول پاشی زمان مصرف
زراعی باغی گلخانه­ای در ابتدای فصل رشد و طی چند مرحله
1- 0/5 لیتر در هکتار 1- 0/5 لیتر در هزار لیتر آب 1- 0/5 لیتر در هزار لیتر آب

هشدار

از مصرف این کود بر روی درختان میوه هسته دار اجتناب شود.

از اختلاط اين كود با سموم مسی، کودهای سولفاته و ترکیبات حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.

در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

عنوان

Go to Top