ریکوپر

ریکوپر

ریکوپر

تامین کننده عنصر ریز مغذی مس

مس به عنوان کاتالیزور بسیاری از واکنش­ های آنزیمی، مداخله در فتوسنتز، بهبود سنتز پروتئین و به عنوان تثبیت کننده کلروفیل عمل می­کند. مس با یون­ های موجود درخاک­ هایی با pH بالا واکنش داده و به صورت غیر محلول درمی­ آیند و در نتیجه از دسترس گیاه خارج می­ شوند. پوشش ارگانیک موجود در کلات مانع از بروز این واکنش­ ها در خاک می­شود. ریشه­ های گیاه ماده غذایی کلاته را جذب می ­کنند و کلات ماده مغذی موجود در گیاه را آزاد می­کند. ریز مغذی­ های کلات شده همچنین برای محلول پاشی نیز مفید هستند. پوشش ارگانیک موجود در اطراف ماده مغذی کلات شده به آن اجازه می­دهد تا از طریق موم به داخل برگ نفوذ کند. در درون برگ، کلات ماده مغذی را آزاد می­ کند تا توسط گیاه مصرف شود. چندین ماده آلی (عامل کلات) برای تولید کلات­ ها استفاده می­شود که در این میان، EDTA رایج ترین عامل کلات مصنوعی است و برای مصرف خاکی و محلول پاشی بکار گرفته می شود. کود ریکوپر برای شرایطی که کمبود مس در گیاهان تشدید شده (PH بالا، ماند آبی، اثر منفی ناشی از کمبود یا بیش بود سایر عناصر و …) و یا زمانی که گیاه نیازمند دریافت سریع این عنصر می­باشد، تولید شده ­است.

توضیحات

فواید استفاده از ریکوپر

  • پیشگیری و رفع کمبود مس
  • محافظت و بازسازی دیواره سلولی در برابر عوامل بیماری­ زا
  • تقویت رشد و توسعه ریشه
  • تقویت گل دهی و تشکیل میوه
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
مس کلاته 14 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف:
محصولات محلول پاشی کود آبیاری
زراعی 2-1  کیلوگرم در هکتار بعد از گلدهی 2-4 کیلوگرم در هکتار
باغی 2-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب 50-100 گرم به ازای هر درخت

هشدار

  • از اختلاط اين كودها با ترکیبات مسی و یا حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.
  • بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top