ریکو روت

ریکو روت

ریکو روت

محرک رشد ریشه

ریکو روت تحریک کننده رشد و توسعه ریشه در مزارع و باغات بوده و جهت مصرف از طریق آبیاری فرموله شده ­است. تحریک رشد ریشه توسط ریکو روت از طریق اسیدهای آمینه خاص آن که توسط بیوسنتز و ترکیباتی با رویکرد هورمونی به دست آمده ­اند، صورت می­ گیرد. این کود همچنین به دلیل تعادل مناسب در مواد مغذی موجود در آن تأثیر تغذی ه­ای بر گیاه نیز دارد. کاربرد ریکو روت امکان دستیابی به رشد بهتر و تراکم بیشتر ریشه­ ها، راندمان بیشتر جذب مواد مغذی و افزایش سنتز درون­زای سیتوکینین را فراهم می آورد.

توضیحات

فواید استفاده از ریکوروت

  • توسعه و تقویت سیستم­ های ریشه ­ای
  • ایجاد یک سیستم ریشه­ ای قوی
  • افزایش جذب مواد مغذی و آب
  • بهبود وضعیت تغذیه ­ای گیاه
  • افزایش عملکرد

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
اسید آمینه آزاد 9/8 درصد
نیتروژن کل 7/2 درصد
بر محلول 0/19 درصد
آهن محلول 4/4 درصد
منگنز محلول 0/96 درصد
مولیبدن محلول 0/048 درصد
روی محلول 0/09 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
محصولات دفعات میزان مصرف زمان مصرف
صیفی جات 3-4 2-3 لیتر در هکتار اولین مصرف بعد از انتقال نشا، تکرار هر دو هفته یکبار
توت فرنگی 3-4 2 لیتر در هکتار اولین مصرف بعد از انتقال نشا، تکرار هر سه هفته یکبار
درختان میوه 3 10-15 میلی­لیتر برای هر درخت اولین مصرف در زمان آغاز میوه ­دهی، تکرار هر دو هفته یکبار
سیب زمینی 3 3 لیتر در هکتار مصرف هر 15-20 روز یکبار
خزانه 2 2-3 لیتر در هکتار
گلخانه 3 0/5 لیتر در 1000 متر در طول فصل رشد
هیدروپونیک 100 میلی­لیتر در 1000 مترمربع

هشدار

ریکو روت با اکثر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط می­باشد.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود

عنوان

Go to Top