ریکو زینک

ریکو زینک

ریکو زینک

تامین کننده عنصر ریز مغذی روی

روی با اثرگذاری بر فعالیت آنزیم ­های حیاتی نقش مهمی در متابولیسم گیاهان ایفا می ­کند. آنزیم­ های گیاهی فعال شده توسط روی در متابولیسم کربوهیدرات­ ها، حفظ یکپارچگی غشای سلولی، سنتز پروتئین، تنظیم سنتز اکسین و تشکیل گرده نقش دارند. همچنین تنظیم و حفظ بیان ژن مورد نیاز برای تحمل تنش های محیطی در گیاهان نیز وابسته به روی است. روی با یون­ های موجود درخاک ­هایی با pH بالا واکنش داده و به صورت غیر محلول درمی­ آیند و در نتیجه از دسترس گیاه خارج می­ شوند. پوشش ارگانیک موجود در کلات مانع از بروز این واکنش­ ها در خاک می­ شود. ریشه ­های گیاه ماده غذایی کلاته را جذب می­ کنند و کلات ماده مغذی موجود را درون گیاه آزاد می ­کند. EDTA رایج ترین عامل کلات مصنوعی است و برای مصرف خاکی و محلول پاشی بکار گرفته می ­شود. کود ریکوزینک برای شرایطی که کمبود روی در گیاهان تشدید شده و یا گیاه نیازمند دریافت سریع این عنصر می­باشد، تولید شده ­است.

توضیحات

فواید استفاده از ریکوزینک

  • اصلاح سریع کمبودهای روی
  • جذب و مصرف سریع توسط برگ
  • افزایش گرده افشانی و گل دهی بهتر
  • جلوگیری از ریزش میوه
  • بهبود رشد مطلوب میوه

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
روی کلاته 14 درصد

دستورالعمل مصرف:

دستورالعمل مصرف:
محصولات محلول پاشی کود آبیاری
زراعی 1-2 کیلوگرم در هزار

بعد از گل دهی

2-4 کیلوگرم در هکتار
باغی 1-2 کیلوگرم در هزار

بعد از گل دهی

50-100 گرم به ازای هر درخت

هشدار

از اختلاط اين كودها با ترکیبات مسی و یا حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top