ریکو فر

ریکو فر

ریکو فر
تامین کننده عنصر ریز مغذی آهن

آهن یک عنصر ضروری در رشد گیاهان است و نقش مهمی در ارتباط با تولید کلروفیل و انجام فرآیند فتوسنتز ایفا می کند.

در صورت کمبود آهن فرآیند فتوسنتز در گیاه مختل شده و کلروز (زردی) در برگ ها پدیدار می شود. آهن با یون های موجود درخاک هایی با pH بالا واکنش داده و به صورت غیر محلول درمی آیند و در نتیجه از دسترس گیاه خارج می شوند. پوشش ارگانیک موجود در کلات مانع از بروز این واکنش ها در خاک می شود. ریشه های گیاه ماده غذایی کلاته را جذب می کنند و کلات ماده مغذی موجود در گیاه را آزاد می کند. ریز مغذی های کلات شده همچنین برای محلول پاشی نیز مفید هستند. پوشش ارگانیک موجود در اطراف ماده مغذی کلات شده به آن اجازه می دهد تا از طریق موم به داخل برگ نفوذ کند. در درون برگ، کلات ماده مغذی را آزاد می کند تا توسط گیاه مصرف شود. چندین ماده آلی (عامل کلات) برای تولید کلات ها استفاده می شود که در این میان، EDTA رایج ترین عامل کلات مصنوعی است و برای مصرف خاکی و محلول پاشی بکار گرفته می شود.

کود ریکوفر برای شرایطی که کمبود آهن در گیاهان تشدید شده (PH بالا، ماند آبی، اثر منفی ناشی از کمبود یا بیش بود سایر عناصر و …) و یا زمانی که گیاه نیازمند دریافت سریع این عنصر می باشد، تولید شده است.

توضیحات

فواید استفاده از ریکوفر
• فراهمی بیشتر عنصر آهن و امکان تبادل بیشتر آن با گیاه
• انتقال آسانتر درون گیاه
• افزایش تولید کلروفیل و سبزینگی و شادابی گیاه
• بهبود فرآیند فتوسنتز و انتقال و ذخیره انرژی در گیاه

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
آهن کلاته 13 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف:
محصولات محلول پاشی کود آبیاری
زراعی 1 کیلوگرم در هزار 1-5 کیلوگرم در هکتار
باغی 1-2 کیلوگرم در هکتار 25-100 گرم به ازای هر درخت

هشدار

از اختلاط اين كودها با ترکیبات مسی و یا حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top