ریکو مان

ریکو مان

ریکو مان

تامین کننده عنصر ریز مغذی منگنز

منگنز یک ریز مغذی مهم برای گیاه است و پس از آهن بیشترین مقدار مصرف توسط گیاهان را به خود اختصاص می­دهد. منگنز از بسیاری جهات مشابه آهن است، و کمبود یا سمیت آن اغلب با کمبود یا سمیت آهن اشتباه گرفته می­شود. منگنز در گیاهان به عنوان مهم­ترین عامل شرکت کننده در سیستم ­های مختلف بیولوژیکی از جمله فتوسنتز، تنفس و جذب نیتروژن مورد استفاده قرار می­گیرد. منگنز همچنین در جوانه ­زنی گرده، رشد لوله گرده، طویل شدن سلول­های ریشه و مقاومت در برابر پاتوژن­ های ریشه نقش دارد. منگنز کلات شده با EDTA یک کود محلول در آب است که به بهبود رشد گیاهان کمک می­کند. ریکومان در پیشگیری و اصلاح کمبود منگنز ناشی از عدم تعادل مواد مغذی کمک می­کند. ریکومان (مگنز کلات شده با EDTA) در سیستم­ های آبیاری کاربرد و نیز به صورت محلول پاشی قابل استفاده است. این کود امکان رشد سالم گیاه برای رسیدن به حداکثر عملکرد را فراهم می­کند.

توضیحات

فواید استفاده از ریکومان

  • منبع منگنز بسیار مؤثر
  • انتقال آسان­تر درون گیاه
  • اصلاح سریع کمبودهای منگنز
  • بهبود فرآیند فتوسنتز و رشد و نمو گیاه

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
منگنز کلاته 13 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف:
محصولات محلول پاشی کود آبیاری
زراعی 1 کیلوگرم در هزار 2 کیلوگرم در هکتار
باغی 1 کیلوگرم در هکتار 25-50 گرم به ازای هر درخت

هشدار

از اختلاط اين كودها با ترکیبات مسی و یا حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

عنوان

Go to Top