ریکو میک روی

ریکو میک روی

ریکو میک روی

کود روی کلات شده با اسید آمینه گلایسین

ریکومیک روی یک کود ریز مغذی مایع با فرمولاسیون قوی است که حاوی غلظت بالای روی برای جلوگیری و رفع کمبود روی به صورت محلول پاشی در طیف گسترده ­ای از محصولات کشاورزی است. روی با اثرگذاری بر فعالیت آنزیم­ های حیاتی نقش مهمی در متابولیسم گیاهان ایفا می­کند. آنزیم­ های گیاهی فعال شده توسط روی در متابولیسم کربوهیدرات­ ها، حفظ یکپارچگی غشای سلولی، سنتز پروتئین، تنظیم سنتز اکسین و تشکیل گرده نقش دارند. همچنین تنظیم و حفظ بیان ژن­ های دخیل در تحمل تنش ­های محیطی در گیاهان نیز وابسته به روی است. کود آمینو کلات ریکومیک روی حاوی مقادیر قابل توجهی نیتروژن به شکل اسیدهای آمینه است که نقش مهمی در تأمین نیازهای نیتروژن گیاهان ایفا می­کند.

این ماده بعد از اینکه وارد گیاه می شود، روی آزاد شده و اسیدهای آمینه باقیمانده توسط گیاه به عنوان منبع آهسته رهش نیتروژن مصرف می شود.

توضیحات

فواید استفاده از ریکومیک روی

  • اصلاح سریع کمبودهای روی
  • جذب و مصرف سریع توسط برگ
  • افزایش گرده افشانی و گل دهی بهتر
  • جلوگیری از ریزش میوه
  • بهبود رشد مطلوب میوه

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل 2 درصد
نیتروژن آلی 2 درصد
روی کلات شده 7 درصد
اسید آمینه گلایسین 6  درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف:
محلول پاشی زمان مصرف
زراعی باغی گلخانه ای در ابتدای فصل رشد و طی چند مرحله
1- 0/75 لیتر در هکتار 1- 0/5 لیتر در هزار لیتر آب 1- 0/5 لیتر در هزار لیتر آب

هشدار

از مصرف این کود بر روی درختان میوه هسته دار اجتناب شود.

از اختلاط اين كود با سموم مسی، کودهای سولفاته و ترکیبات حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.

در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

عنوان

Go to Top