ریکو میک کلسیم

صفحه اصلی/محصولات ریکو/ریکو میک کلسیم

ریکو میک کلسیم

ریکو میک کلسیم

کود کلسیم کلات شده با اسید آمینه گلایسین

از آنجا که کلسیم به مقدار قابل توجهی مورد نیاز گیاهان زراعی می­باشد و از آنجا که کلسیم ناقل مواد مغذی موجود در گیاه است، ضروری است که محصول شما کلسیم کافی برای ارتقاء سلامت و تولید بهینه در دسترس داشته باشد. کلسیم در رشد همه گیاهان نقش کلیدی دارد. کلسیم سبب پایداری و استحکام گیاه شده و در تعیین عملکرد محصول بسیار مؤثر است. کلسیم ماده تشکیل دهنده اصلی در تمام غشاهای سلولی است. ریکومیک کلسیم از کلسیم معدنی با اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی طبیعی تشکیل شده ­است. اسیدهای آمینه نقش حیاتی در زندگی سلولی دارند. آنها واحد ساختاری پروتئین ­ها به عنوان عنصر اصلی سلول­ های زنده هستند که در بسیاری از واکنش­ های متابولیک سلولی نقش اساسی دارند. از این رو تولید کودهای آمینو کلات با مقادیر قابل توجهی ازت به صورت اسیدهای آمینه، نقش مهمی در تأمین نیازهای نیتروژن گیاهان ایفا می­کنند. این ماده بعد از اینکه وارد گیاه می­شود، کلسیم آزاد شده و اسیدهای آمینه باقیمانده توسط گیاه به عنوان منبع آهسته رهش نیتروژن مصرف می­شود.

توضیحات

فواید استفاده از ریکومیک کلسیم

  • افزایش استحکام میوه
  • افزایش مدت انبارداری میوه
  • اصلاح سریع کمبودهای کلسیم
  • جذب و مصرف سریع توسط برگ
  • فاقد سمیت برای گیاهان

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل                         2 درصد

نیتروژن آلی                         2 درصد

کلسیم کلات شده (CaO)      10 درصد

اسید آمینه گلایسین             12 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف:
محلول پاشی زمان مصرف
زراعی باغی گلخانه­ای در ابتدای فصل رشد و طی چند مرحله
 1- 0/5 لیتر در هکتار 1- 0/5 لیتر در هزار لیتر آب 1- 0/5 لیتر در هزار لیتر آب

هشدار

از مصرف این کود بر روی درختان میوه هسته دار اجتناب شود.

از اختلاط اين كود با سموم مسی، کودهای سولفاته و ترکیبات حاوی فلزات سنگین اجتناب شود.

در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

عنوان

Go to Top