ریک آمین مایع

ریک آمین مایع

ریک آمین مایع

افزایش دهنده مقاومت گیاه در برابر تنش ­های محیطی

ریک آمین یک کود مایع محلول حاوی 40٪ اسید آمینه و نیتروژن است. این محصول علاوه بر افزایش مقاومت در برابر برخی بیماری­ ها، موجب افزایش توان مقابله با شرایط تنش در گیاهان می­ شود. اسیدهای آمینه در متابولیسم مختلف گیاهان مانند تحریک فتوسنتز و کنترل باز و بسته شدن روزنه­ ها نقش مهمی ایفا می­کنند. از سوی دیگر، آنها بخشی از سنتز پروتئین، فعال کننده هورمون­ های گیاهی و مواد اولیه و ضروری رشد هستند. آنها همچنین یک منبع انرژی هستند که گیاهان می توانند در صورت نیاز از آنها استفاده کنند. اسیدهای آمینه آزاد موجود در ریک آمین از منشاء گیاهی بوده و علاوه بر حمایت از رشد گیاه و افزایش سوخت و ساز، حداکثر تأمین مواد مغذی را نیز تضمین می­کند.

ریک آمین توانایی گیاه برای مقاومت در برابر تنش­ها و بهبودی سریعتر پس از وقوع تنش را افزایش می­دهد. هنگامی که گیاه قبل از بروز تنش با ریک آمین تیمار شود، بهتر می­تواند چالش فیزیولوژیکی یا محیطی را تحمل کند. هنگامی که ریک آمین پس از برداشت محصول مصرف شود، گیاه تنش ناشی از برداشت را بهتر تحمل می­کند، همچنین برای گذراندن زمستان و شروع فصل آینده ذخایر بهتری را در اختیار خواهد داشت.

توضیحات

فواید استفاده از ریک آمین مایع

  • افزایش کارایی فتوسنتز گیاهی
  • کمک به افزایش جذب و انتقال املاح و عناصر ریزمغذی
  • ارتقای بازارپسندی و طعم میوه
  • بهبود مقاومت در برابر تنش ­ها
  • تولید ریشه­ های عمیق­تر و بهبود توسعه ریشه
  • بهبود کارایی مصرف سموم علفکش و کودها

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل 8 درصد
نیتروژن آلی 8 درصد
آمینو اسید کل 40 درصد
آمینو اسید آزاد 30 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
محصولات محلول پاشی کاربرد در طی فصل رشد
محصولات زراعی 2 لیتر در هکتار پنجه زنی، ابتدای ساقه دهی و گل دهی
محصولات باغی 2 لیتر در هزار لیتر آب قبل از گل دهی، تشکیل میوه
صیفی جات 2 لیتر در هکتار قبل از گل دهی، تشکیل میوه

هشدار

مقدار و دفعات مصرف بر اساس سن، نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.

از اختلاط با ترکیبات حاوی کلسیم، مس و گوگرد و روغن ­های معدنی اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

محلول پاشی در صبح زود یا هنگام غروب انجام شود.

عنوان

Go to Top