سولفات آمونیوم

صفحه اصلی/محصولات زنجان/سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم

کود سولفات آمونیوم حاوی 20/5 % نیتروژن آمونیومی و 23 % گوگرد می­ باشد. بخشی از کود نیتروژن که به صورت آمونیوم جذب گیاه می­ شود مزایای فیزیولوژیکی بسیاری از جمله ذخیره انرژی در گیاه، تحریک بهتر گل دهی و جذب فسفر و ریز مغذی­ ها را به همراه دارد سولفات آمونیوم با کمترین انرژی توسط گیاه جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می­ رسد. همراهی سولفات با آمونیوم موجب تنظیم PH و تسهیل جذب سایر ریز مغذی­ ها در خاک مانند آهن، روی، مس و منگنز می­ شود. در گیاهان حساس به اوره مانند مرکبات، پسته و انگور استفاده از سولفات آمونیوم کمک می­کند تا آمونیوم به راحتی و آزادانه از تمام سطح ریشه گیاه جذب شود که این عمل منجر به افزایش عملکرد گیاه می­شود.

توضیحات

فواید استفاده از سولفات آمونیوم

  • جلوگیری از تجمع نیترات داخل گیاه و در نتیجه تولید محصول سالم
  • افزایش جذب فسفر و ریز مغذی ها به دلیل کاهش PH محیط اطراف ریشه در اثر جذب ازت به فرم آمونیوم
  • جلوگیری از هدر رفتن انرژی داخل گیاه به دلیل جذب ازت به فرم آمونیوم
  • تامین ازت و سولفور مورد نیاز گیاه و کمک به توسعه ریشه و جذب بهتر عناصر غذایی

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل (NH4)                                 20/5 %

گوگرد محلول (S)                                   23 %

دستورالعمل مصرف

محصول مقدار مصرف نحوه مصرف
باغات به ازاء هر درخت 1 تا 2 کیلوگرم قبل از رشد رویشی
زراعت 300 تا 400 کیلوگرم در هکتار همراه با شخم یا دیسک و سرک

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top