سولفات آهن

سولفات آهن

آهن یک عنصر ضروری در رشد گیاهان است و نقش مهمی در ارتباط با تولید کلروفیل و انجام فرآیند فتوسنتز ایفا می­کند. در صورت کمبود آهن فرآیند فتوسنتز در گیاه مختل شده و کلروز (زردی) در برگ­ها پدیدار می­ شود. آهن یکی از عناصر کم مصرف ولی ضروری برای رشد گیاهان می‌باشد که باید از طریق خاک و برگ برای گیاه تامین گردد. تامین آهن از خاک یکی از روش ­های اصلی تامین این عنصر می­ باشد که توسط دو گروه سولفات‌های آهن و کلات‌های آهن صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه کاربرد این عنصر برای حصول عملکرد بالا ضروری است، کود سولفات آهن برای بهبود و افزایش محصولات زراعی و باغی توصیه می­شود.

توضیحات

فواید استفاده از سولفات آهن

  • فراهمی آهن مورد نیاز گیاه
  • افزایش سبزینگی و تولید گیاه
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

آهن محلول (Fe)                  19 %

دستورالعمل مصرف

محصول چالکود زمان مصرف
باغات 200-500 گرم

به ازاء هر درخت بارور

در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و سایر مواد آلی مصرف شود.
زراعت 60 تا 100 کیلوگرم

در هکتار

هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در عمق خاک مصرف می­شود.

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top