سولفات مس

سولفات مس

عنصر مس در تولید کلروپلاست و فتوسنتز، همچنین در ترکیب پروتئین کلروپلاست و واکنش‌های انتقال الکترون سهیم می‌باشد. مس بعنوان یک آنزیم فعال کننده نیز شناخته می‌شود. این عنصر در ساخت لیگنین (دیواره سلولی) و تولید دانه موثر است. نقش مس در گیاه بیشتر در فعالیت­ های آنزیمی دخیل است. اين عنصر در گياه متحرك نيست و بنابراين كمبود آن ابتدا در برگ‌هاي جوان تر گياه مشاهده مي‌شود. در صورت کمبود مس، برگ ها کوچک مانده و سرشاخه های جوان دچار برگ سوختگی می­شوند و در محیط­هایی با PH قلیایی، مس بطور کلی غیر قابل جذب برای گیاه می­باشد، لذا بازده مس موجود در خاک های ایران بسیار پایین است. با توجه به اینکه کاربرد این عنصر برای حصول عملکرد بالا ضروری است، کود سولفات مس برای بهبود و افزایش محصولات زراعی و باغی توصیه می­شود.

توضیحات

فواید استفاده از سولفات مس

  • افزایش مقاومت دیواره سلولی
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول
  • جبران سریع کمبود مس در گیاه
  • جلوگیری از پژمردگی گیاه

تجزیه ضمانت شده

مس محلول (Cu)                  24 %

دستورالعمل مصرف

محصول چالکود زمان مصرف
باغات 200 تا 300 گرم

به ازاء هر درخت بارور

در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و سایر مواد آلی مصرف شود.
زراعت 60 تا 80 کیلوگرم

در هکتار

هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در عمق خاک مصرف می­شود.

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top