سولفات منیزیم

سولفات منیزیم

منیزیم در تعداد زیادی آنزیم­ های گیاهی نقش فعال کنندگی دارد. از جمله می­توان اثر منیزیم در فعال کردن حامل­ های فسفری که در جذب سایر عناصر دخالت دارند را نام برد. این عنصر در متابولیسم مواد هیدروکربنه، به خصوص در سیکل اسید سیتریک که در تنفس گیاه موثر است، نقش دارد.
اما شاید بیشترین و پررنگ­ترین نقش منیزیم را بتوان در تولید کلروفیل و سبزینگی گیاه دانست زیرا منیزیم هسته ­ی اصلی مولکول کلروفیل را تشکیل می دهد. در غلات کمبود آن به شکل رنگ پریدگی برگ­ های پیر ظاهر شده  و لکه ­های کوچک سبز روشن بین رگبرگ­ ها دیده می­شود. از سوی دیگر منیزیم همراه با گوگرد در ساخت روغن نقش مهمی دارد.

توضیحات

فواید استفاده از سولفات منیزیم

  • فراهمی منیزیم مورد نیاز گیاه
  • افزایش سبزینگی و تولید گیاه
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

منیزیم محلول (Mg)                  9/6 %

گوگرد محلول (S)                    12/6 %

دستورالعمل مصرف

محصول چالکود محلولپاشی زمان مصرف
باغات 200-300 گرم

به ازاء هر درخت بارور

3-5 کیلو گرم در هزار در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و سایر مواد آلی مصرف شود.

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top