سوپر فسفات غنی شده

صفحه اصلی/محصولات زنجان/سوپر فسفات غنی شده

سوپر فسفات غنی شده

فسفر یكی از عناصری است كه به مقدار زیاد مورد نیاز درختان میوه می‌باشد. فسفر یكی از نامحلول­ ترین و کم تحرک­ ترین عناصر در خاك می‌باشد و pH خاك در جذب آن بسیار مؤثر است. فسفر به عنوان یك عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوكلئیك نقش دارد و این اسید‌ها ناقل اطلاعات ژنتیكی در گیاه می‌باشند. فسفر عمده ­ترین ماده‌ای است كه سبب خاصیت اسیدی اسیدنوكلئیك می‌شود. فسفر در انتقال انرژی در درختان میوه نقش دارد بنابراین در فعالیت متابولیكی گیاه نقش داشته و بطور غیر مستقیم بر عملكرد محصولات از این طریق تأثیر می‌گذارد. این عنصر همچنین در تشكیل بذر نقشی اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر و میوه یافت می‌شود.

توضیحات

فواید استفاده از سوپر فسفات غنی شده

  • فراهمی فسفر مورد نیاز گیاه
  • درصد بالای فسفر
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

فسفر قابل استفاده (P2O5)                  25 %

دستورالعمل مصرف

محصول چالکود زمان مصرف
باغات 3 تا 5 کیلوگرم

به ازاء هر درخت بارور

در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و سایر مواد آلی مصرف شود.
زراعت 250 تا 500 کیلوگرم

در هکتار

هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در عمق خاک مصرف می­ شود.

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top