سوپر پتاسیم آلی گرانوله

صفحه اصلی/محصولات زنجان/سوپر پتاسیم آلی گرانوله

سوپر پتاسیم آلی گرانوله

پتاسیم در تشکیل پروتئین نقش دارد که ممکن است از طریق نقشی که در کاهش نیترات دارد، باشد. همچنین نقش آن در استفاده از آمونیوم برای ساخت اسیدهای آمینه و یا پروتئین ­ها مطرح می­ شود. پتاسیم بنا بر تحقیقات بر روی فتوسنتز و افزایش میزان کربوهیدرات در گیاه موثر است. از سوی دیگر فعالیت آنزیمی در سلول­ های گیاهی به طور گسترده تحت تاثیر پتاسیم قرار دارد. حرکت آهن تحت تاثیر پتاسیم قرار دارد. مصرف پتاسیم باعث کاهش مصرف آب برای تولید هر واحد ماده خشک در گیاه می­شود. پتاسیم در انتقال موادی که در برگ ساخته می­شوند به نقاط زاینده گیاه موثر است. بنابراین پتاسیم در مراحل پایانی گیاه که مرحله افزایش عملکرد می­باشد نقش مهمی دارد.

توضیحات

فواید استفاده از سوپر پتاسیم آلی گرانوله

  • فراهمی پتاسیم مورد نیاز گیاه
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

پتاسیم محلول در آب (K2O)              20 %

گوگرد محلول (SO3)                         15 %

دستورالعمل مصرف

محصول چالکود زمان مصرف
باغات 1  تا 2  کیلوگرم

به ازاء هر درخت بارور

در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و سایر مواد آلی مصرف شود.
زراعت 100 تا 200

کیلوگرم در هکتار

هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در عمق خاک مصرف می­ شود.

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top