فسفات طلایی

این کود علاوه بر تأمین عنصر غذایی فسفر که یک ماده ضروری در تغذیه  گیاه است، به دلیل وجود گوگرد در ترکیب خود موجب بهبود شرایط خاک و تعدیل PH خاک شده و جذب عناصر غذایی توسط ریشه را افزایش می دهد و در نهایت همراه با ماده آلی موجود در آن سبب تسریع جوانه­ زنی بذر، ایجاد سیستم ریشه قوی، ایجاد گل، رشد برگ، افزایش اندازه و کیفیت میوه، افزایش عملکرد و کاهش اثرات برخی آفات و بیماری­های گیاهی می شود. بنابراین مصرف کود فسفات طلایی در محافظت از گیاه و تغذیه آن بسیار حائز اهمیت است.

توضیحات

فواید استفاده از فسفات طلایی

  • تامین عناصر اصلی برای گیاه
  • سرعت بالای جذب عناصر غذایی توسط گیاه
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

فسفر قابل استفاده (P2O5)                  3/5 %

گوگرد (S)                                          20 %

ماده آلی                                           18 %

دستورالعمل مصرف

محصولات خاک مصرف زمان مصرف
باغات 3-5 کیلوگرم به ازای هر درخت قبل از شروع فصل رشد
زراعت 250-500 کیلوگرم در هکتار هنگام کاشت

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top