فسفات طلایی

فسفات طلایی

این کود علاوه بر تأمین عنصر غذایی فسفر که یک ماده ضروری در تغذیه  گیاه است، به دلیل وجود گوگرد در ترکیب خود موجب بهبود شرایط خاک و تعدیل PH خاک شده و جذب عناصر غذایی توسط ریشه را افزایش می دهد و در نهایت همراه با ماده آلی موجود در آن سبب تسریع جوانه­ زنی بذر، ایجاد سیستم ریشه قوی، ایجاد گل، رشد برگ، افزایش اندازه و کیفیت میوه، افزایش عملکرد و کاهش اثرات برخی آفات و بیماری­های گیاهی می شود. بنابراین مصرف کود فسفات طلایی در محافظت از گیاه و تغذیه آن بسیار حائز اهمیت است.

توضیحات

فواید استفاده از فسفات طلایی

  • تامین عناصر اصلی برای گیاه
  • سرعت بالای جذب عناصر غذایی توسط گیاه
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

فسفر قابل استفاده (P2O5)                  3/5 %

گوگرد (S)                                          20 %

ماده آلی                                           18 %

دستورالعمل مصرف

محصولات خاک مصرف زمان مصرف
باغات 3-5 کیلوگرم به ازای هر درخت قبل از شروع فصل رشد
زراعت 250-500 کیلوگرم در هکتار هنگام کاشت

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top