ماگوریک

ماگوریک

ماگوریک

کود مایع مناسب برای رنگ گیری میوه

ماگوریک یک محرک زیستی بوده که به طور اختصاصی برای مصرف در دوره زایشی گیاه جهت رنگ گیری و درشت شدن میوه طراحی شده ­است. درختان تیمار شده با ماگوریک افزایش چشمگیری در پارامترهای کیفیت میوه مانند وزن و اندازه میوه، محتوای قند، استحکام بافت میوه و زودرسی را نشان داده ­اند. محتوای ریزمغذی­ های ماگوریک چندین مسیر متابولیکی مهم در گیاه نظیر مسیر تولید اکسین (در رشد میوه دخیل است)، فتوسنتز (موجب افزایش انرژی و تأمین ماده اولیه برای ارتقای رشد میوه می­ شود) و ساخت پروتئین (تولید زیست توده برای تولید میوه) را فعال می ­کنند. ماگوریک همچنین در زودرسی میوه تأثیر گذار بوده و به دلیل تأثیر بر خصوصیات اورگانولیپتیک (عطر, طعم, ظاهر و …) منجر به برداشت زودهنگام محصول با کیفیت بالاتر می­ شود.

توضیحات

فواید استفاده از ماگوریک

  • تسریع در رنگ گیری میوه
  • افزایش سایز (از لحاظ وزن و قطر میوه) و استحکام بافت میوه
  • افزایش عملکرد محصول
  • افزایش محتوای قند میوه
  • زودرسی میوه

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
فسفر قابل استفاده 12 درصد
پتاسیم محلول در آب 16 درصد
بر محلول 0/5 درصد
آهن کلاته 0/02 درصد
منگنز کلاته 0/01 درصد
روی کلاته 0/002 درصد
مس کلاته 0/002 درصد
اسید آمینه آزاد 4 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
محصولات محلول پاشی کود آبیاری زمان مصرف
درختان میوه 2 لیتر در 1000 لیتر آب 6-8 لیتر در هکتار ۲-۳ بار بعد از تشکیل میوه به فاصله ۱۰ روز یکبار
گوجه/ فلفل 2 لیتر در هکتار 5 لیتر در هکتار
توت فرنگی 2 لیتر در هکتار 3-4 لیتر در هکتار
خربزه/ هندوانه 2 لیتر در هکتار 6-8 لیتر در هکتار
هیدروپونیک 200 میلی­لیتر در 1000 مترمربع

هشدار

از اختلاط اين كود با تركيبات حاوی کلسیم و منیزیم اجتناب شود.

تست اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

محلول پاشی در صبح زود یا هنگام غروب انجام شود.

عنوان

Go to Top