هچیزو

هچیزو

تأمین کننده عنصر ریز مغذی آهن

هچیزو کود محلول در آب NK 9-16 ، همراه با لئوناردیت و آهن کلات شده با EDDHMA در کنار منگنز
می باشد که برای جلوگیری از کمبود مواد مغذی یا مولتی کلروز در گیاهان مصرف می ­شود. این کود برای جلوگیری یا اصلاح کمبودهای شدید عنصر آهن در محصولات زراعی و جلوگیری از هرگونه تعامل نامطلوب در میان ریزمغذی­ های آهن و منگنز و یا بهبود تقابل با ماده آلی درون خاک توصیه می­شود. در این شرایط هچیزو یک جایگزین عالی برای کودهای آلی و معدنی بوده و همچنین سبب بهبود شرایط استاندارد محصول می­شود.

توضیحات

فواید استفاده از هچیزو

  • فراهمی عنصر آهن و امکان تبادل بیشتر آن با گیاه
  • انتقال آسان ­تر درون گیاه
  • افزایش تولید کلروفیل و سبزینگی و شادابی گیاه
  • بهبود فرآیند فتوسنتز و انتقال و ذخیره انرژی در گیاه

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل (N) 9/3 درصد آهن کلاته با EDDHMA 3/9 درصد
نیتروژن  ارگانیک 3/2 درصد منگنز کلات شده با EDTA 1 درصد
نیتروژن اوره ­ای 6 درصد کربن آلی 31 درصد
پتاسیم محلول در آب (K2O) 16 درصد ماده آلی 54 درصد
آهن کل (Fe) 4/5 درصد کلر محلول  (Cl) 8 درصد

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف
زمان مصرف آبیاری قطره ­ای اختلاط با خاک مرحله رشد محصولات
در ابتدای دوره رشد برای اطمینان از بهبود جوانه زنی، شکوفه دهی و تشکیل میوه ­ها 4-8 کیلوگرم در هکتار 5-10 کیلوگرم در هکتار نهالستان درختان میوه
7-15 کیلوگرم در هکتار 9-18 کیلوگرم در هکتار درختان جوان
10-20 کیلوگرم در هکتار 12-25 کیلوگرم در هکتار درختان بارده
5-12 کیلوگرم در هکتار 7-15 کیلوگرم در هکتار سبزی و صیفی، گیاهان زینتی

هشدار

مقدار و دفعات مصرف بر اساس سن، نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.

از اختلاط با ترکیبات مسی و فلزات سنگین اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

این کود حاوی کلر (Cl) می­باشد و مصرف آن برای گیاهان حساس به کلر و شوری توصیه نمی­شود

عنوان

Go to Top