پی اچ رگولاتور اورال

صفحه اصلی/محصولات اورال/پی اچ رگولاتور اورال

پی اچ رگولاتور اورال

پی اچ رگولاتور اورال

 هنگامی که کودها و سموم دفع آفات نباتی در معرض آب های قلیایی قرار می ­گیرند، هیدرولیز شده که باعث کاهش جزئی یا کامل کارآیی آنها می­شود. با توجه به اینکه طیف جذب مناسب عناصر در گیاهان در دامنه PH 5/5 تا 6 صورت می­ گیرد، افزودن تنظیم کننده PH جهت بالا بردن راندمان تغذیه و نیز مقابله با آفات ضروریست.

بعلاوه، PH رگولاتور اثر مطلوبی در کاهش سختی آب (آبهای شامل مقادیر بالای کربنات کلسیم یا بی ­کربنات، منیزیم و سایر نمک ­ها) دارد که از عواملی است که موجب کاهش کارآیی کودها و سموم می گردد.

توضیحات

فواید استفاده از پی اچ رگولاتور اورال

  • جذب سریع و افزایش تاثیر سموم دفع آفات
  • تنظیم PH ترکیبات مورد استفاده در مخزن تغذیه و سمپاش
  • بهبود هدایت الکتریکی به واسطه اصلاح سختی آب

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل (N)                              25 %

گوگرد کل (SO4)                              26 %

دستورالعمل مصرف

کاربرد میزان مصرف تعداد دفعات مصرف
اصلاح ساختار فیزیکو شیمیایی و PH خاک در آبیاری قطره ­ای 5 لیتر در هکتار 2-4 مرتبه
در آبیاری قطره ­ای 10 لیتر در هکتار 2-4 مرتبه
رسوب زدایی سیستم­های آبیاری قطره ­ای 1/5 – 1  لیتر در هزار مقدار مورد نظر را در 1000 لیتر آب مخزن اضافه نمایید
افزایش کارایی سموم و کودهای شیمیایی 100-150 میلی­لیتر در هزار 100-150 میلی­لیتر را بر اساس میزان بی­کربنات آب، قبل از کود یا سم به مخزن اضافه نمایید

(توجه داشته باشید pH محلول در محدوده 5/6-6 حفظ شود)

PH

pH اولیه pH نهایی مقدار مصرف
8 7 200 میلی لیتر در 1000 لیتر
7 6 200 میلی لیتر در 1000 لیتر
6 5 100 میلی لیتر در 1000 لیتر

احتیاط و هشدار

پی اچ رگولاتور با اغلب سموم و کودهای شیمیایی سازگار است.

در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

عنوان

Go to Top