کلسیم فورته

کلسیم فورته

کلسیم فورته

كلسيم يكي از مهمترين عناصر معدني است كه در تعيين كيفيت ميوه و زمان ماندگاري آن دخالت دارد. در ميوه­ ها و سبزي­ ها، اهميت آن به خاطر تأثير عمومي در به تأخير انداختن رسيدن ميوه و ماندگاري بيشتر است. کلسیم چندین نقش مجزا در گیاهان عالی از جمله تاثیر بر دیواره سلولی، اثر بر آنزیم ­ها، اثر بر پوست و اثر متقابل بین کلسیم و فیتوهورمون ­ها ایفا می­کند. کلسیم همچنین در اتصال پلی ساکارید­ها و پروتئین­ های تشکیل دهنده دیواره سلولی نقش دارد. کلسیم کوفاکتور آنزیم ­های آمیلاز و ATP-ase بوده و در پایداری و مقاومت مکانیکی دیواره سلولی و فعالیت نرمال بسته شدن روزنه­ ها نقش دارد. کلسیم فورته در بهبود و نمو گل دهی، بلوغ و انتقال کربوهیدرات ها از برگ ها به میوها موثر است و سبب بهبود کیفیت و ماندگاری محصول می­ شود.

توضیحات

فواید استفاده از کلسیم فورته

  • تامین کلسیم مورد نیاز گیاه
  • افزایش کیفیت و ماندگاری میوه
  • افزایش عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل (N)…………………………………………………………. 9 درصد

کلسیم محلول (CaO) …………………………………………….. 16 درصد

منیزیم محلول (MgO) ……………………………………………… 2 درصد

آهن محلول (Fe) …………………………………………………. 0/02 درصد

دستورالعمل مصرف

محصول محلول پاشی زمان مصرف
درختان میوه 4-2 لیتر در هزار لیتر آب در زمان فندقی شدن و رسیدگی میوه ها
صیفی جات 3-2 لیتر در هکتار از زمان تشکیل میوه
گیاهان زراعی 2 لیتر در هکتار در طول فصل رشد

احتیاط و هشدار

از اختلاط اين كود با ترکیبات حاوی فسفر، روغن ­های معدنی، کودهای سولفاته و ترکیبات به شدت قلیایی اجتناب شود.

بررسی اختلاط پذیری قبل از ترکیب با کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی انجام شود.

محلولپاشی در صبح زود یا هنگام غروب انجام شود.

عنوان

Go to Top