کود بُر مایع اورال

صفحه اصلی/محصولات اورال/کود بُر مایع اورال

کود بُر مایع اورال

کود  بُر مایع اورال

بـُر یكی‌ از عناصر ضروری‌ ریز مغذی‌ است‌ كه‌ برای‌ رشد طبیعی‌ همه‌ گیاهان‌ مورد نیاز است. بـُر در توسعه‌ سلولی‌، تقسیم‌ سلولی‌، متابولیسم‌ اسید نوكلئیك‌، متابولیسم‌ كربوهیدرات‌ و پروتئین‌، در تكامل‌ بافتی‌ با تأثیر در متابولیسم ‌اكسین‌ و فنل‌، توسعه‌ آوندی‌ و در انتقال‌ مواد  فتوسنتزی‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و نفوذ پذیری‌ غشای‌ سلولی‌ نقش‌ اساسی‌ دارد.

همچنین‌ بـُر در جوانه‌­زنی ‌دانه‌ گرده‌، رشد لوله‌ گرده‌ و تشكیل‌ دانه‌ و میوه‌ مؤثر می باشد. بـُر بر ‌مقدار DNA و همچنین بر سنتز آن تاثیر دارد. در گیاهان‌ دارای ‌كمبود بـُر دیواره‌های‌ سلولی‌ به‌ شدت‌ تغییر یافته‌ و ضخامت‌ و  مقدار عناصر آن‌  نسبت‌ به‌ وزن‌ خشك‌ كل‌ در بافتهای‌ دارای‌ كمبود  افزایش‌ می‌یابد. اولین‌ علامت‌ كمبود بـُر در گیاه‌ توقف‌ رشد جوانه‌ انتهایی‌ است‌ كه‌ بلافاصله‌ پس‌ از آن‌ برگ‌های‌ جوان‌ می‌میرند. مرگ‌ منطقه ‌مریستمی ‌و كاهش‌ تشكیل‌ میوه‌، همچنین‌ بد شكل‌شدن‌ و تركیدن‌ میوه‌ها و تنه‌ درخت‌ و ایجاد لكه‌های‌ چوب‌ پنبه‌ای‌ از دیگر علائم‌ كمبود بُر می‌باشند.

توضیحات

فواید استفاده از کود بُر مایع اورال

  • منبع غنی از بر
  • سرعت بالای جذب و مصرف توسط گیاه
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول
  • سازگار با اکثر کودها و سموم

تجزیه ضمانت شده

بُر محلول (B)            14% w/v    =    10%    w/w

دستورالعمل مصرف

محصول محلول­پاشی

(لیتر در هکتار)

زمان مصرف
محصولات باغی 1-2 تورم جوانه گل- ریزش گلبرگ­ها- بعد از برداشت، قبل از خزان
غلات 1-2 در مرحله 4 تا 6 برگی و تکرار به فاصله 10 تا 14 روز
محصولات صنعتی 1-2
سبزیجات 1

احتیاط و هشدار

از اختلاط با ترکیبات دارای واکنش قلیایی و نیز سولفات منیزیم و سولفات روی خودداری گردد.

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top