کود گوگرد مایع حاوی پتاسیم

صفحه اصلی/محصولات اورال/کود گوگرد مایع حاوی پتاسیم

کود گوگرد مایع حاوی پتاسیم

کود گوگرد مایع حاوی پتاسیم

گوگرد در تغذیه گیاهان هم ردیف با فسفر بوده و در ساختار اسیدهای آمینه،پروتئین­ ها،آنزیم ­ها و
ویتامین ها به فرم غیر اکسیده شرکت دارد.
علامت کمبود این عنصر در گیاه رشد ناقص و رنگ پریدگی می باشد. این ترکیب چون به صورت محلول تهیه شده نه سوسپانسیون، بنابراین به راحتی می­تواند در سیستم آبیاری استفاده شود و همراه آب تمام قسمتهای خاک را بپوشاند و حتی همراه آب تا عمق بیشتری از خاک را پوشش دهد.

توضیحات

فواید استفاده از گوگرد مایع اورال

  • بهبود شرایط فیزیکی خاک
  • افزایش انحلال­ پذیری عناصر غذایی در خاک
  • سرعت بالای جذب عناصر غذایی توسط گیاه
  • قابل استفاده در انواع سیستم­ های آبیاری
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

پتاسیم محلول در آب (K2O) w/w 15% = w/v 19%
گوگرد محلول (SO4) w/w 45% = w/v 57 %

دستورالعمل مصرف

محصول کود آبیاری محلول پاشی زمان مصرف
باغات غرقابی 5 الی 10 لیتر در هکتار

قطره ای 2 الی 4 لیتر در هکتار

2 الی 4 لیتر در 1000 لیتر آب رشد رویشی و تکرار هر 20 روز یکبار
زراعت

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

فاصله زمانی هر نوع محلول­ پاشی با گوگرد دهی حداقل پنج روز است.

عنوان

Go to Top