سولفات منگنز

سولفات منگنز

منگنز جزء کلیدی در تنظیم انرژی است که نقش حیاتی را در فتوسنتز ایفا نموده و همچنین آنزیم­ ها را فعال می­ نماید. کمبود منگنز به میزان زیادی سطح هورمون اکسین را پایین می­ آورد. قندها نیز به طور زیادی با کمبود منگنز کاهش می­ یابند وگیاهان مستعد به آسیب سرمازدگی می­گردند. کمبود منگنز مانند کمبود آهن با کلروز بین رگبرگی شروع می­شود اما یک علامت تمایز آن عدم رشد کامل جوانه ها و پژمردگی و زرد شدن آنها و همچنین بروز حالت نکروتیک در بافت بین رگبرگ ها است. بنابراین استفاده از کودهای حاوی منگنز که بتوانند این عنصر را به راحتی برای گیاه تامین کنند ضروری می‌باشد.

توضیحات

فواید استفاده از سولفات منگنز

  • منبع غنی از منگنز
  • جبران سریع کمبود منگنز در گیاه
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول بخصوص برای مرکبات
  • سازگار با اکثر کودها و سموم

تجزیه ضمانت شده

منگنز محلول (Mn)                  30/5 %

دستورالعمل مصرف

محصول چالکود محلول پاشی زمان مصرف
باغات 200-300 گرم

به ازاء هر درخت بارور

3-4 کیلو گرم در هزار در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و سایر مواد آلی مصرف شود.
زراعت 50 تا 80 کیلوگرم

در هکتار

2-3 کیلو گرم در هزار هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در عمق خاک مصرف می­شود.

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

عنوان

Go to Top