کود آلی گرانوله سبز رویش

صفحه اصلی/محصولات زنجان/کود آلی گرانوله سبز رویش

کود آلی گرانوله سبز رویش

کود سبز رویش دارای نیتروژن، فسفر و پتاسیم که بیشترین سهم را در یک برنامه تغذیه­ ای گیاه شامل
می شوند و نیز گوگرد و ماده آلی می­باشد.
این کود علاوه بر تأمین عناصر غذایی ضروری گیاه، به دلیل وجود ماده آلی در ترکیب خود موجب بهبود شرایط خاک شده و جذب عناصر غذایی توسط ریشه را افزایش می ­دهد که در نهایت موجب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول می­شود. این کود علاوه بر افزایش مقاومت در برابر برخی بیماری­ ها، بر روی افزایش مقابله با شرایط تنش در گیاهان نیز تأثیرگذار بوده و حتی در شرایط وقوع تنش از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا، گیاه سالم تر و پرمحصولی را تولید می­کند. بنابراین مصرف کود سبزرویش در محافظت از گیاه و تغذیه آن بسیار حائز اهمیت است.

توضیحات

فواید استفاده از کود سبز رویش

  • تامین عناصر اصلی برای گیاه
  • سرعت بالای جذب عناصر غذایی توسط گیاه
  • قابل اختلاط با سایر کودها و سموم دفع آفات نباتی
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل (N) 10 %
فسفر قابل استفاده (P2O5) 5 %
پتاسیم محلول (K2O) 15 %
گوگرد محلول (SO3) 5 %
ماده آلی (OM) 25 %

دستورالعمل مصرف

محصول چالکود زمان مصرف
باغات 3 تا 5 کیلوگرم

به ازاء هر درخت بارور

در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی به صورت چالکود مصرف شود
زراعت 250 تا 500 کیلوگرم

در هکتار

هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در عمق خاک مصرف ­شود

احتیاط و هشدار

بررسی اختلاط پذیری ابتدا در سطح محدود انجام شود.

قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

محلول پاشی در صبح زود یا هنگام غروب انجام شود.

عنوان

Go to Top